för privatpersoner
för företag
Ring oss:076-285 13 07
Byggarbetare - fr.169 kr/tim             Byggarbete/Renovering för privatpersoner fr.239:-*             Privatstädning och renovering med 50% rabatt             Vår ansvarsförsäkring täcker för skada upp till 10 MSEK             Privatstädning fr.119:-*
   
Kontakt
Hyrlett
Box 1473
114 79 STOCKHOLM

Telefon: 076-2851307
E-post: info@hyrlett.nu

Skatter & fackliga frågorSkattefrågor

 

Enligt Sveriges, Lettlands och EU:s skatteregler tillkommer ingen moms på tjänster mellan företag över länders gränser inom EU. Ingen moms ger ditt företag en stor fördel. Det råder omvänd skatteplikt mellan EU-länder. Ditt företag måste redovisa svensk moms på 25 % till Skatteverket på de tjänster du köpt av oss (fakturabeloppet). I praktiken innebär det att du redovisar dessa 25 % både som ingående och utgående moms, vilket därmed tar ut varandra och blir noll.

 

 

Fackförbundsfrågor

 

Om ditt företag har kollektivavtal måste du förhandla med facket enligt MBL (Medbestämmandelagen) innan beslut om inhyrning. Men det finns ingen lag som säger att du behöver nå överenskommelse eller avtal med facket för att kunna hyra in personal från bemanningsföretag. När förhandlingen är klar är det du som bestämmer om företaget ska hyra in eller inte, från vilken bemanningsföretag, hur många personer, hur lång tid och för vilka arbetsuppgifter. Du har heller ingen skyldighet att ge facket namnlista eller annan information angående de personer som hyrs in.

 

Enlight medbestämmandelagens regler, paragrafer 38 och 39, har facket på ditt företag endast möjlighet att påverka inhyrning innan du har fattat beslut, och kan endast stoppa inhyrning från företag som bryter mot lag eller kollektivavtal (som vi inte gör). Medbestämmandelagen begränsar inte din rätt att besluta. Mer information kan läsas på: Bemanningsföretagarnas hemsida.

 

Beställ personal här!

 
Yrke  Pris fr. 
Byggarbetare  189kr/h 
Svetsare  199kr/h 
Industripers.  155kr/h 
Lager & flyttpers.  155kr/h 
Städpersonal  145kr/h 
Sömnad & textil  155kr/h 
Kockar & kökspers.  189kr/h 
Diskare  145kr/h 
Lastbilschaufförer  189kr/h 
Skogsarbetare  209kr/h 
Skogsplant.  155kr/h 
Lantarbetare  159kr/h 
Parkarbetare  159kr/h 
Trädgårdsmästare  169kr/h 
Okvalificerad pers.  145kr/h 

Dessa priser är ex.moms och varierar utifrån uppdragets längd. Mer detaljerad information hittar du i vår prislista.© Copyright 2006-2010 hyrlett.nu